יפוי כח מתמשך

צוואות, ירושות וניהול עזבונות

צוות המשרד עוסק בניסוח ועריכת צוואות וכן בייצוג לקוחות לצורך הוצאת צווי קיום צוואה, צווי ירושה או הגשת התנגדויות, הגשת בקשות למינוי מנהלי עזבון, עריכת פרטות, הכנת דו"חות לאפוטרופוס הכללי ואיתור נכסי העזבון וניהולם עד מכירתם. 

כמו כן לצוות המשרד ניסיון בניהול עזבונות שונים על פי מינוי מטעם בית המשפט או הרשם לענייני ירושה, ובכלל זה עזבונות רחבי היקף אשר כללו התקשרויות עם גורמים שונים לצורך הטיפול בעזבון, הגשת בקשות וניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה, הכנת מכרזים לצורך מכירת הנכסים וניהול משאים ומתנים עם יורשים שונים. 

יפוי כח מתמשך

עו"ד גיסר- סודק מוסמכת מטעם משרד המשפטים לערוך ייפוי כח מתמשך בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי, שמטרתו לאפשר לאדם לתכנן את עתידו בקשר לגופו או לרכושו כל עוד הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות. במצב דברים זה, הוא רשאי למנות לו מיופה כח אשר יפעל בשמו ועבורו בתחומים שונים הנוגעים לחייו בשלב שבו יפסיק להיות כשיר לטפל בענייניו. 

יפוי הכח המתמשך, הוא כלי חדשני יחסית, אשר נובע מתפיסה חברתית חדשה, אשר שמה במרכז את  האוטונומיה של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ורצונותיו. יפוי הכח מבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון.

עריכת יפוי כח מתמשך דורשת ליווי משפטי מצד עורך דין אשר הוכשר והוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי ומשרדנו, אשר בעל נסיון רב בתחומים שונים הקשורים לתחום זה, יכול לספק עבור לקוחותיו גם שירות חשוב זה. 

רנאל גיסר- משרד עורכי דין
רח' דם המכבים 36,
בניין רקיע (משרד 314),
מודיעין 7178602
טלפון: 08-8532619
פקס: 08-8532617

עו"ד טל רנאל-כהן

tal@ranel-giser.co.il

נייד: 054-6333893

עו"ד רעות גיסר-סודק 

reut@ranel-giser.co.il

נייד: 050-8911051