חדלות פירעון פירוקים

חדלות פרעון- פירוקים

לצוות המשרד נסיון עשיר בטיפול בתיקי פירוק גדולים אשר במסגרתם כונסו, נוהלו ומומשו נכסים מורכבים ביותר במסגרת התמחרויות ומכרזים, וכן נוהלו הליכים רבים ומגוונים בבתי המשפט מול בעלי מניות, נושים וצדדים שלישיים. במסגרת הטיפול בתיקי פירוק אלו עלו סוגיות משפטיות מורכבות בתחום דיני החברות וחדלות הפרעון.

הטיפול בתיקי הפירוק כלל גם הסדרי נושים, הכרעות בתביעות חוב, טיפול בהליכים משפטיים מול בנקים, חברות ביטוח, משרדי רואי חשבון ונושאי משרה וכן ניהול משאים ומתנים מול רשויות מקומיות ורשויות המס. 

טיפול בחברות אשר הגיעו לחדלות פירעון מחייב הבנה וידע בתחומים שונים ומגוונים ועל כן הטיפול המשפטי  נעשה בשיתוף פעולה הדוק עם גורמים שונים לרבות שמאים, כלכלנים ורואי חשבון .

רנאל גיסר- משרד עורכי דין
רח' דם המכבים 36,
בניין רקיע (משרד 314),
מודיעין 7178602
טלפון: 08-8532619
פקס: 08-8532617

עו"ד טל רנאל-כהן

tal@ranel-giser.co.il

נייד: 054-6333893

עו"ד רעות גיסר-סודק 

reut@ranel-giser.co.il

נייד: 050-8911051