נדל"ן תכנון ובנייה

נדל"ן, תכנון ובניה ופיתוח מקרקעין

לצוות המשרד נסיון רב שנים בטיפול וביצוע עסקאות נדל"ן מסוגים שונים, לרבות רכישה ומכירה של נכסי דלא ניידי, ובכלל זה דירות מגורים, קרקעות, זכויות במקרקעין, וכן טיפול בהסכמי שכירות, העברות ללא תמורה, מתנות ועוד. 

צוות המשרד מטפל, בין היתר, בעסקאות נכסי נדל"ן כחלק מהליכי מכרז והתמחרויות ופועל גם מול רשות מקרקעי ישראל. המשרד מייצג יזמים בפרוייקטים של תמ"א 38 ובעסקאות קומבינציה וכן חברים בקבוצות רכישה. המשרד מטפל גם בסוגיות של הפקעת מקרקעין ותביעות בגין ירידת ערך וכן בסוגיות הקשורות לתשלומי ארנונה וסיווג נכסים, לרבות הגשת השגות, עררים וערעורים מנהליים ובמסגרת זו מופיע בערכאות השונות.   

בנוסף לכך, המשרד עוסק בתחום היזמות, התכנון, הפיתוח והבניה של תכניות מתאר במקומות שונים בארץ ומלווה את הלקוח בכל שלבי התכנון, עד לקבלת אישור סופי לתכנית ולאחר מכן בהליכי הוצאת היתרי הבניה ובבנייה עצמה.  

צוות המשרד מופיע בפני ועדות מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, בהליכי התנגדויות לתכניות בניה, בפני ועדות הערר, המועצה הארצית לתכנון ובניה וכן בפני בתי המשפט בעתירות מנהליות הנוגעות לתכניות בניה שונות, והכל בשיתוף פעולה עם אדריכלים ושמאים. 

המשרד עורך הסכמים עם יועצים שונים בפרויקטים של נדל"ן ומנהלי פרויקטים, ומנהל מו"מ עם הרשויות המקומיות השונות ועם צדדים שלישיים. 

המשרד מטפל גם בהיבטי המיסוי של פיתוח המקרקעין ובכלל זה בסוגיות דמי ההיתר מול רשות מקרקעי ישראל ובנושא היטלי ההשבחה מול ועדות התכנון ברשויות המקומיות השונות. 

רנאל גיסר- משרד עורכי דין
רח' דם המכבים 36,
בניין רקיע (משרד 314),
מודיעין 7178602
טלפון: 08-8532619
פקס: 08-8532617